Política de Privadesa
Per tal d’aplicar la màxima transparència en els tractaments que realitza Teixits de punt Jeyfa S.C.P en el marc de la recollida de dades personals relacionades amb els tràmits i/o inscripcions per a la prestació dels serveis sol·licitats, publiquem la informació següent:

Teixits de punt Jeyfa SCP , amb domicili al carrer Cosidores, 10 Polígon Industrial Can Ribot 08319, Dosrius (Barcelona), és el Responsable del tractament de les dades personals de l’usuari o interessat, i ho informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquests dades, i d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, per la qual cosa us facilita la informació següent del tractament:

Finalitat del tractament


Les dades facilitades per l’usuari o interessat seran utilitzades per a l’exclusiva gestió i realització del tràmit o inscripció comandes i amb destinació al servei que sigui el competent per a la gestió del servei sol·licitat i la seva resolució, segons l’autoritzat a la legislació vigent aplicable a cada moment.

Legitimació del tractament


Teixits de punt Jeyfa SCP està legitimada pel tractament de les dades dels interessats o usuaris que han facilitat les vostres dades personals de forma voluntària, omplint els formularis o enviant un correu electrònic i expressament han consentit, amb l’acceptació de les clàusules de protecció de dades i política de privadesa, el tractament de les mateixes amb les finalitats abans esmentades.

L’Usuari és l’únic responsable de la procedència, titularitat, totalitat, contingut, veracitat i exactitud de les dades, i informació facilitada per ell mateix per a les finalitats previstes al Portal, les quals estaran subjectes a una estricta política de confidencialitat i privadesa. Tot això implica que Teixits de punt Jeyfa S.C.P no assumeix la responsabilitat respecte a la informació i continguts agasajats per l’Usuari.

En cas que l’usuari o interessat no faciliti les dades o es negui al tractament, no es podrà oferir el servei o enviar les comunicacions.

Criteris de conservació de les dades


Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació de resolució o prestació del servei sol·licitat i per aquell temps que la normativa mercantil, comptable o fiscal aplicable estableixi.

Es donaran de baixa quan es manifesti de manera exprés que no hi ha un interès per mantenir les dades per donar compliment a alguna de les finalitats del tractament, i quan ja no sigui necessària per a aquesta finalitat.
Les dades se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les dades.

Comunicació de les dades


Les dades personals facilitades pels usuaris o interessats no seran lliurades a cap altra persona física o jurídica sense el consentiment explícit de l’Usuari, ni tampoc se’n farà un ús inadequat.

Teixits de punt Jeyfa S.C.P es compromet al secret professional respecte a les dades incloses als tractaments, obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar la relació amb l’Usuari. Aquest deure de secret afecta tot el personal que hi pugui accedir i gestionar les dades que ha facilitat l’Usuari registrat.

Drets que assisteixen a l’Usuari


En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets:

Dret d’accés, rectificació, supressió, oposició de les vostres dades i de la limitació al tractament.
Dret a la portabilitat de les vostres dades
Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils
Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets


Adreça postal: C/ Cosidores, 10 Polígon Industrial Can Ribot 08319, Dosrius (Barcelona)
Adreça electrònica: info@teixitsjeyfa.com

Indicar quin dret es vol exercir i identificar-se de manera fefaent.

Informació addicional


MESURES DE SEGURETAT. De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, Teixits de punt Jeyfa S.C.P està complint amb totes les disposicions de les normatives del RGPD, per al tractament de les dades personals de la responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que cal en relació amb els fins per als quins són tractats.

Teixits de punt Jeyfa S.C.P garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD, per protegir els drets i les llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.© Copyright - Tejidos de punto Jeyfa S.C.P